Met een ruime meerderheid heeft de Eerste Kamer dinsdag 22 maart de Omgevingswet aangenomen. Het ongewijzigd aannemen van de Omgevingswet heeft de rol van gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet definitief bekrachtigd.

GGD GHOR Nederland heeft zich het afgelopen jaar ingezet om gezondheid een prominentere plek te geven in de Omgevingswet. Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, noemt het aannemen van de Omgevingswet door de Eerste Kamer dan ook ‘een belangrijke mijlpaal in de publieke gezondheid van Nederland’. Hij licht toe: ‘Gemeentebesturen kunnen hiermee de bescherming van gezondheid een integrale plek geven in hun omgevingsbeslissingen. Dit is een grote stap vooruit voor de volksgezondheid.’

Nu al aan de slag
Gemeenten kunnen nu al aan de slag te gaan met het uitwerken van de omgevingsvisie, dit is een nota waarin beleid voor inrichting en beheer voor leefomgeving wordt vastgelegd voor een bepaalde termijn. GGD-deskundigen kunnen daarbij helpen en adviseren over ruimtelijke plannen die invloed kunnen hebben op de gezondheid. Op deze manier kunnen gemeentebestuurders goed geïnformeerd keuzes maken en de gezondheid van inwoners beschermen en bevorderen.
De nieuwe Omgevingswet maakt het ook mogelijk dat burgers eerder worden betrokken bij plannen over de leefomgeving. Het eerder betrekken van burgers en het zorgen dat gezondheid voldoende aandacht krijgt in de plan- en besluitvorming vermindert niet alleen gezondheidslasten, het voorkomt onnodige kosten voor herstel en dus ook publieke onrust.

Consultatierondes
De internetconsultaties van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), dit zijn uitvoeringsbesluiten behorend bij de wet, starten op 1 juli. Hierin worden de afspraken beschreven over bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, normen over water en geluid en de ruimte om te mogen experimenteren. Tegelijkertijd worden de AMvB’s aan het Parlement aangeboden. De Omgevingswet zal naar verwachting op 1 december 2018 in werking treden.

Grootste wetswijziging van de laatste jaren
De Omgevingswet geldt als de grootste wetswijziging van de laatste jaren. In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) teruggebracht van 120 naar 4. Deze vermindering van regels moet onder meer leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten.