Altijd spannend, want wie zijn de finalisten voor de prijs Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2015? Na ruim vijf weken nomineren heeft u uw keuze gemaakt en dat resulteerde in vijf nominaties.

Met trots presenteren wij, in willekeurige volgorde, de genomineerden: 

  • Machteld Huber, de arts-onderzoekster Institute for Positive Health, die een nieuwe definitie van gezondheid formuleerde:  'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.'
  • Simone Goosen, epidemioloog GGD GHOR Nederland, die haar kennis over de gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland met bevlogenheid, enthousiasme en haar tomeloze inzet deelt met professionals in het veld, bestuurders en daar buiten.
  • Marion Stein, programmadirecteur Haaglanden, die zich inzet voor een goede samenhang tussen informatievoorziening, publieke gezondheid en de introductie van E-Public Health
  • Paul van der Velpen, Directeur GGD Amsterdam, die verbindingen zoekt tussen publieke gezondheid en alle andere onderdelen van gemeentelijk beleid. Beleid maak je samen, nooit alleen.
  • Fred Woudenberg, psycholoog en hoofd cluster leefomgeving GGD Amsterdam, die risicocommunicatie rond bodem- en luchtverontreiniging in Nederland vorm. 

Vijf verschillende werkvelden en daarmee wordt de enorme diversiteit van het gezondheidsveld goed weergegeven. Nu is het woord aan u en mag u gaan lobbyen. U kunt uw favoriet ondersteunen via social media en anderen oproepen om ook te gaan stemmen. Dat kan tot en met 30 maart aanstaande. Daarna sluit de mogelijkheid om te stemmen en maken we de balans op. Alle vijf genomineerden worden uitgenodigd om het avondprogramma van het NCVGZ congres in Rotterdam bij te wonen. Uit deze vijf wordt de winnaar later die avond bekend gemaakt.

 Stem nu via: MIP2015