Zijn de vluchtelingen die in Nederland verblijven gezond? En als ze gezond zijn, hoe blijven ze dat? Als ze ziek zijn, wat is nodig voor genezing?

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, zegt in het interview met NRC van donderdag 21 februari dat het een belangrijke taak is waar GGD’en in Nederland voor staan. 'Met bijna zestigduizend asielzoekers in 2015 wordt dat een immense opgave. En er zullen dit jaar waarschijnlijk nog vele tienduizenden mensen bijkomen.’ 

Tekort aan mankracht
Bij de GGD’en dreigt later dit jaar groot tekort aan mankracht. Dat is volgens Hugo Backx het gevolg als asielzoekers straks verblijfsvergunningen krijgen en in hoog tempo doorstromen naar steden en dorpen.
Lees het volledige artikel op de website van het NRC.