Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen nu subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. Hiermee is het mogelijk om daken voor 2024 te saneren.

Met de subsidieregeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken. Oude asbestdaken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving.

GGD’en beoordelen de gezondheidsrisico’s voor de bevolking bij asbestvondsten en –incidenten, dit is een taak van de medische milieukundigen. De gezondheidsdiensten hebben de wettelijke taak gemeenten te adviseren over de risico’s en hoe hierover te communiceren.

Goede voorlichting over risico’s bij asbest

GGD GHOR Nederland vroeg in 2015, naast de subsidieregeling, ook aandacht voor goede voorlichting aan particulieren. Asbest kan voor veel onrust zorgen, maar het gezondheidsrisico voor burgers is in de meeste gevallen klein. Daarnaast mogen particulieren, onder voorwaarden, zelf hechtgebonden asbest verwijderen tot een oppervlakte van 35 m². Het is belangrijk dat zij goede en eenduidige informatie krijgen hoe je dit veilig kunt doen.

Beoordeling gezondheidsrisico’s

Of een verweerd of beschadigd asbestdak leidt tot een gezondheidsrisico voor de gebruikers van het gebouw of omwonenden is afhankelijk van de situatie. Hiervoor is een beoordeling van het blootstellingsrisico en het gezondheidsrisico volgens de GGD-richtlijn nodig. In de meeste gevallen vormt het asbestdak geen acuut risico voor de gezondheid van de bewoners of omwonenden van het gebouw.

Risico: losse asbestvezels

Door inwerking van het weer op daken en de groei van mossen kunnen asbestdaken verweerd zijn. Losse asbestvezels kunnen zich verspreiden in de leefomgeving en de lucht die mensen inademen. Daarnaast kan ook een brand, storm, explosie of het instorten van bouwvallen, zoals oude boerderijen, zorgen voor verspreiding van asbest.

Meer informatie over de subsidieregeling

De regeling loopt tot en met 31 december 2019. Voor dit jaar is een budget van 10 miljoen euro beschikbaar en elk jaar wordt het subsidieplafond bekendgemaakt. Alle informatie over de subsidieregeling ‘verwijderen asbestdaken’ vindt u op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.