Het kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid houdt dinsdag 13 oktober zijn startsymposium. GGD GHOR Nederland-directeur Hugo Backx, is één van de bestuursleden van het Kennisplatform.

Het symposium wordt georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij de discussie rondom de ontwikkeling in de veehouderij en humane gezondheid. Dialoog en het beter benutten van kennis staan centraal. De opbrengsten van deze dag, benutten de platformleden voor hun werkagenda.

Delen van informatie en bijdragen aan het publieke debat
Ontwikkelingen in de veehouderij leveren veel maatschappelijke discussie op. Mensen gaan op zoek naar kennis. Wat is er bekend over de gezondheid van mensen en veehouderij? Waar kan ik terecht met mijn vragen? Heb ik als boer of burger genoeg informatie? En welke kennis kan mij helpen? Om op deze en andere vragen een goed antwoord te geven is het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid opgericht. 

Samenwerking van kennisinstituten en uitvoeringsorganisaties
Deelnemende organisaties zijn GGD GHOR Nederland, Omgevingsdienst NL, ZonMw, Wageningen UR (Central Veterinary Institute en Livestock Research), Universiteit Utrecht (UU) en Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Meer informatie
Deelname aan het symposium is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat via: secretariaat@kennisplatformveehouderij.nl.