Gezondheidsrisico's zijn niet altijd voorspelbaar en in omlijnde normen te vatten. Dat hebben wij als GGD'en sterk gemerkt bij de Q-koorts epidemie.

Het is positief dat in het Kamerdebat over de Omgevingswet de gezondheidsrisico's die bij ruimtelijke beslissingen kunnen spelen, veel aandacht hebben gekregen. Het gaat GGD GHOR Nederland erom dat het lokale bestuur de mogelijkheid krijgt om gezondheidsbedreigingen, die niet  te herleiden zijn tot normen in de wet, een rol (gaan) spelen bij de afweging van haar besluit. We hebben de nieuw voorgestelde tekst van de minister om gezondheid nog explicieter een plaats te geven in de Omgevingswet, nog niet gezien. In het debat bood zij hiervoor enige ruimte maar wij kunnen nog niet beoordelen of deze toezegging voldoende is dat hiermee ook daadwerkelijk gezondheidsrisico's bij vergunningen kunnen worden meegewogen. Verschillende Kamerleden hadden hier immers op aangedrongen om in deze leemte te voorzien.

Wij hopen dat de uiteindelijke tekst hier recht aan doet. Hiermee is overigens nog niet een gelijkwaardig beschermingsniveau voor alle Nederlanders gegarandeerd. Aangezien bestuursorganen nog steeds vrijblijvend gezondheidsrisico's bij ruimtelijke beslissingen kunnen betrekken.

Binnenlands Bestuur
Hugo Backx heeft deze reactie namens GGD GHOR Nederland gegeven op de ontwikkelingen tijdens het Kamerdebat over de Omgevingswet. Deze reactie is gepubliceerd op de site van Binnenlands Bestuur. klik hier voor het volledige artikel.