Daarom is een brede alliantie preventie nodig. Dat stelde Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad tijdens het debat over de integratie van preventie in de zorg. Dit debat werd gevoerd tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid op donderdag 9 april.

Centraal in het debat stond de vraag: Willen we als maatschappij een gezonde start of een luxe levensuiteinde collectief financieren? Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Agenda voor de Zorg, draaide het dilemma om tot een lijfspreuk: ‘We willen een luxe start, zodat we gezond oud kunnen worden’. Dit werd ondersteund  door Joris Slaets, hoogleraar ouderenzorg.
Integratie van preventie en zorg is nodig om het zorgstelsel toekomstbestendiger te maken. Zowel de sprekers als de zaal pleitten voor een brede alliantie voor preventie.

Brede alliantie preventie
De sprekers en de zaal onderschrijven het belang van preventie, maar zien ook dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet altijd gevoeld wordt. Er ligt een taak voor werkgevers en werknemers om een brede alliantie voor preventie op te zetten. Dit levert geld op, voor zowel werkgevers, de werknemers als de maatschappij. Hamer: ‘De alliantie zal energiek het debat aan moeten gaan, met een brede economische invalshoek. Zie preventie niet als kostenpost, maar als opbrengst’. Het veranderen van verkeerde systeemprikkels kan hierin een eerste stap zijn. Jolande Sap, voorzitter NPHF: ‘Prijzen van gezonde en ongezonde producten moeten in verhouding tot elkaar staan’.

Integratie preventie en zorg beleeft primeur
Het was voor het eerst dat dit preventiedebat maatschappelijk breed werd gevoerd. Vijf prominenten in de gezondheidswereld: Jolande Sap (voorzitter NPHF Federatie voor Gezondheid), Alexander Rinnooy Kan (voorzitter Agenda voor de Zorg), Joris Slaets (hoogleraar Ouderenzorg UMC Groningen), Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en Machteld Huber (senior onderzoeker Louis Bolk Instituut) deden dat onder leiding van Ruud Koolen (hoofdredacteur Skipr) tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid.

Nederlands Congres Volksgezondheid 
Het Nederlandse Congres Volksgezondheid (NCVGZ) is een jaarlijks terugkerend congres binnen de publieke gezondheid met wetenschappelijke inslag. Het congres werd op 8 en 9 april 2015 voor de 14e keer georganiseerd en is daarmee toonaangevend binnen de public- en occupational health. Dit jaar stond het congres in het thema van preventie in zorg en publieke gezondheid: het beste van twee werelden.