De Tweede Kamer debatteerde donderdag met de bewindslieden van VWS over het preventiebeleid. In toenemende mate staat preventie op de agenda, dat bleek ook wel uit de vele onderwerpen die aan de orde kwamen. Daardoor is er ook sprake van versnippering, iets dat onderstreept wordt door GGD GHOR Nederland.


De Kamer heeft aandacht voor preventie, dat is winst. Maar wat nog in ontwikkeling is, is een integrale preventievisie die de vele losse onderwerpen verbindt aan het systeem van publieke gezondheid en aan het sociaal domein, zo werd donderdag duidelijk.

Van belang was dan ook de inbreng van een aantal fracties waarbij werd gepleit voor de verbinding tussen het stelsel van publieke gezondheid en de initiatieven in het kader van het Nationaal Preventie Programma (NPP) Alles is Gezondheid. Het afgelopen jaar is er vooral voorrang gegeven aan bekendheid van het NPP en het genereren van zogenaamde pledges. 

Brief

Maar nu is het tijd om deze initiatieven een goede implementatie te bieden, zo gaven met name D66 en CDA aan. Breed werd dan ook in de Kamer gepleit een verbinding tussen de brief Betrouwbare Publieke Gezondheid en Alles is Gezondheid.

Daarnaast werd donderdag meerdere malen aandacht gevraagd voor een versterking van de publieke gezondheid. Het kabinet is zich hiervan bewust en zet daarom ook stevig in op het Stimuleringsprogramma Versterking GGD’en. Daarbij werd met name door de PvdA gevraagd waarom gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg, beide belangrijk voor de collectieve preventie, niet in de pijlers van dit programma staan.

Gehoorschade

Karakteristiek voor het debat was het grote aantal onderwerpen Er waren dus ook veel toezeggingen, onder meer: de Kamer wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het net begonnen Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid. Nagegaan wordt of gehoorschade kan worden getest tijdens het extra adolescentencontact JGZ. Verder wordt de reclamecode voor kidsmarketing kritisch gevolgd, de depressiepreventie verder opgepakt en een voorstel voor een zogenaamde betaaltitel voor preventie komt eind 2015. Tevens werd ouderengezondheid aan de orde gesteld en is toegezegd met een evaluatie van het weinig benutte artikel 5a - dat daarmee te maken heeft - te komen.