Als GGD GHOR Nederland vinden we dat het zogenaamde opleidingsfonds voor artsen in de publieke gezondheid breder ingezet moet worden”, aldus directeur Hugo Backx.

“En dat is nodig, want er dreigt in de nabije toekomst een tekort te ontstaan aan goed geschoolde professionals. Op dit moment zijn GGD’en nog wel in staat om oplossingen te bedenken, maar we moeten nu ook kijken naar de toekomst.”

GGD GHOR trekt aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over arbeidsmarktbeleid in de zorg, opnieuw aan de bel. Eerder bezigde Backx tijdens het debat over infectieziekteartsen de term dat ‘de rek er uit was’. “De bestrijding van infectieziekten is één van die klassieke GGD-taken, vormt daarmee een belangrijke onderdeel van de publieke gezondheid, maar staat inmiddels onder zware druk”, liet hij toen weten.

Knelpunten

Op dit moment werken er ongeveer 2600 artsen in de publieke gezondheid, van wie de helft bij de GGD. Dat zijn naast jeugdartsen, infectieziekteartsen, artsen die taken hebben op het gebied van medische milieukunde, tuberculosebestrijding of forensisch geneeskunde of adviseur gevaarlijke stoffen zijn. De opleiding wordt grotendeels gefinancierd uit het opleidingsfonds, voor een forensisch arts geldt dat niet.
Het Nivel deed vorig jaar onderzoek en kwam tot de conclusie dat er knelpunten zijn. Er zijn niet alleen te weinig artsen werkzaam in de publieke gezondheid, de instroom is niet evenwichtig en de gemiddelde leeftijd is hoog. Daardoor is er sprake van forse uitstroom, ook van opleiders.

Om die achterstanden weg te werken, nieuwe artsen op te leiden en in te laten stromen, heeft Backx een aantal suggesties: in de nabije toekomst een gedegen strategisch arbeidsmarktplan en voor de korte termijn en bredere inzet van het opleidingsfonds, onder meer met de financiering opleiding forensisch artsen. Dan kunnen volgens hem opleidingen voor forensische artsen, verpleegkundigen en andere professionals in de publieke gezondheid uit datzelfde fonds gefinancierd worden.

“En dat is belangrijk en nodig. We leven in de tijd van grote maatschappelijke gebeurtenissen met een enorme impact voor publieke gezondheid en veiligheid. Er wordt steeds meer gevraagd van artsen en ander zorgpersoneel. Juist het kleine aantal professionals in deze sector maakt het zo kwetsbaar.”