Het triage-instrument Veilig Thuis is beschikbaar. Het is ontwikkeld voor alle professionals die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Het instrument onderbouwt en ondersteunt het besluitvormingsproces rond de veiligheid van personen en gezinnen.

Daarna kunnen de betrokkenen overgedragen worden naar de juiste zorg. Het triage-instrument is voor de branches MOgroep, Federatie Opvang en GGD GHOR Nederland gemaakt door specialisten van de Waag, aanbieder van forensische expertise. Professionals uit het veld hebben er een grote bijdrage aan geleverd.

Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis geeft advies aan mensen die hulp zoeken maar ook aan professionals en burgers die signalen hebben ontvangen van huiselijk geweld of  kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kan hiervan een melding gedaan worden. Op basis van triage, soms in combinatie met onderzoek, leidt Veilig Thuis de betrokken personen naar de juiste instantie zoals het maatschappelijk werk, de vrouwenopvang of de politie. Veilig Thuis heeft een adviserende rol maar als het nodig is worden ook maatregelen genomen zoals tijdelijk huisverbod, verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming of aangifte bij de politie.

Download hier:

Triage- instrument Veilig Thuis 0.6 Werkdocument

Triage-instrument Veilig Thuis 0.6 Handleiding FC

Triage-instrument Veilig Thuis 0.6 Stroomschema