De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) en PGV Nederland (voorheen GGD Nederland) kunnen het besluit om de huidige NODO procedure abrupt per 1 januari 2014 te stoppen niet onderschrijven.

Dit hebben de drie partijen per brief laten weten aan de staatssecretarissen van VWS en VenJ.

Het NODO-onderzoek is een procedure naar het opsporen van doodsoorzaken van minderjarigen. De NODO procedure is op 1 oktober 2012 van kracht geworden met de inwerkingtreding van Artikel 10 van de wet op de lijkbezorging. Het besluit om te stoppen met de huidige NODO werkwijze zou gebaseerd zijn op de evaluatie van PWC.