Met Hugo Backx krijgt de nieuwe Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland een gezicht. Backx ziet in zijn benoeming een kans de preventieve kracht van beide terreinen landelijk te versterken.

Per 1 januari 2014 is de nieuwe landelijke Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (voorheen GGD Nederland en GHOR Nederland) een feit. Hugo Backx, sinds 2009 directeur van GGD Hart voor Brabant, start op 1 maart 2014 als directeur van de nieuwe vereniging. Hij volgt daarmee Marianne Oomens op, die sinds 1 mei 2013 als directeur ad interim de landelijke organisatie en transitie naar de nieuwe vereniging leidt.

Kernwaarden nieuwe verenging
Bij de nieuwe vereniging staan de kernwaarden maatschappelijke betrokkenheid en pro activiteit voorop. De werkvelden publieke gezondheid en veiligheid bieden samen de juiste perspectieven om deze waarden te kunnen realiseren. Van sociaal tot fysiek beschermen en landelijke ondersteuning bieden aan de kansen voor GGD’en/gemeenten en GHOR-regio’s zijn de voornaamste werkzaamheden. Backx heeft een zelfde proces in zijn regio meegemaakt met de Dichtbij-visie. De belangrijkste doelstelling was het eenduidiger beleggen van de relatie tussen preventie en gemeenten.
Hugo Backx: “De preventieve kracht van veiligheid en publieke gezondheid is belangrijk, vooral in het sociale domein. Zeker als je kijkt naar het enorme nieuwe taakveld waar gemeenten en burgers mee te maken hebben, overigens een gewenste ontwikkeling. Ik wil graag mijn ervaring en expertise inbrengen om op landelijk niveau voor de GGD'en en GHOR-organisaties een traject uit te zetten dat in de hele samenleving effect heeft".

Wethouder
Als directeur publieke gezondheid (DPG) is Hugo Backx ook lid van de Veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Brabant Noord en lid van de directie van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden -West -Noord. Voordat Hugo Backx DPG werd, was hij 7 jaar wethouder bij de gemeente Tilburg met ongeveer 205.000 inwoners. Backx was als wethouder verantwoordelijk voor onderwijs en jeugd, cultuur, financiën, welstand en monumenten. Zo kon hij onder andere het integrale huisvestingsplan voor scholen verwezenlijken, waarin ruim 20 nieuwe scholen werden gebouwd.