Hoe gezond is onze jeugd?

18 februari 2019

Dit najaar vindt voor de tweede keer de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd klas 2 en 4 plaats. Alle GGD’en onderzoeken dan de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de middelbare scholieren. Dit doen zij in samenwerking met het RIVM en geven hiermee uitvoer aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren.

lees meer

GGD GHOR Nederland positief over Kamerbrief PrEP

7 februari 2019

Minister Bruno Bruins, minister medische zorg en sport, informeerde in de Kamerbrief van woensdag 6 februari hoe de uitvoering van het hiv-preventie middel PrEP (Pre Expositie Profylaxe) vorm krijgt en wanneer er naar verwachting gestart wordt.

lees meer

Midden-Groningen van start met Nu Niet Zwanger

22 januari 2019

Gemeente Midden-Groningen is ook gestart met het programma Nu Niet Zwanger. Op 22 januari ondertekende wethouder Peter Verschuren samen met Paul Asbreuk van Impology (Kans voor de Veenkoloniën) het convenant. 

lees meer

Vakantiebeurs 2019: NL reist gezond, veilig en bewust

9 januari 2019

Heerlijk op reis, daar hoort een goede voorbereiding bij. Daarom is de GGD samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Douane en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanwezig tijdens de Vakantiebeurs op het NLreistplein.

lees meer

Digitaal dossier verbindt preventie, zorg en welzijn

20 december 2018

Onlangs is het digitale dossier Verbinden Preventie, Zorg en Welzijn beschikbaar gekomen. Het dossier is de opbrengst van het project Preventie in de Buurt, waarin GGD GHOR Nederland, Het RIVM, het Centrum Gezond Leven en het Nederlandse Huisartsen Genootschap hun kennis bundelden om een krachtige impuls te geven aan samenwerken aan gezondheid in de wijk, buurt en gemeente.

lees meer