Overzicht kernthema's

Jeugd

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een taak van de gemeente. Veelal laat de gemeente de JGZ-taken uitvoeren door de GGD. De GGD onderzoekt kinderen op het consultatiebureau en op school. De GGD geeft voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Hierbij werkt de GGD nauw samen met scholen, politie, zorginstellingen, wijk- en buurtteams en natuurlijk gemeenten. Daarnaast maakt de GGD bijna altijd deel uit van het Centrum Jeugd en Gezin en voert de GGD bijvoorbeeld het toezicht op de kinderopvang en peuterspeelzalen uit.

Preventie

GGD GHOR Nederland is ervan overtuigd dat investeren in gezond gedrag loont. Dat geldt nog meer voor kinderen en jongeren: ‘jong geleerd is oud gedaan’. Gezondheidswinst is te behalen door een integrale aanpak, gericht op het beïnvloeden van gedrag en het versterken van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Zo voert de GGD in heel Nederland verschillende projecten uit op het gebied van het optimaliseren van de gezondheid en leefstijl van jongeren. GGD GHOR Nederland ondersteunt de JGZ van de verschillende GGD’en ook weer met projecten. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van het contactmoment voor adolescenten, het Vignet Gezonde School, GGD Kennisnet en de ondersteuning van de inspecteurs voor de kinderopvang. Daarnaast behartigt GGD GHOR Nederland de belangen van JGZ bij belangrijke landelijke stakeholders. 

Actuele ontwikkelingen

De komende jaren staan voor wat betreft de jeugd met name in het kader van de transitie en transformatie van het nieuwe jeugdstelsel. Hierbij ondersteunt de GGD de gemeenten met informatie en, waar mogelijk en wanneer we daarvoor gevraagd worden, denken we mee met de inrichting van het lokale en regionale stelsel. Als landelijke organisatie ondersteunen we onze GGD’en op het terrein van professionalisering, informatievoorziening en kennis. Dit doen we door onze medewerkers klaar te stomen om aan de slag te gaan in het nieuwe stelsel, zorgen dat data en onderzoeksresultaten beter en sneller gedeeld kunnen worden en voorzien wordt van de juiste uitleg voor gemeenten en delen we onze kennis via GGD Kennisnet en bijvoorbeeld via de academische werkplaatsen. Daarnaast is per 1 januari 2015 naast de nieuwe Jeugdwet ook het nieuwe Basispakket JGZ ingevoerd. Samen met het NCJ ondersteunt GGD GHOR Nederland de GGD’en bij de implementatie.