De vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland

Nieuws

Ook GGD GHOR Nederland in Bosatlas van de veiligheid

30 november 2017

De Bosatlas van de Veiligheid gaat over de bescherming van mensen tegen gevaren als geweld, ongevallen, rampen en incidenten. Het eerste exemplaar werd donderdagmiddag 30 november aangeboden aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven.

lees meer

Op zoek naar een locatie voor een SOA test of vaccinatie? Zoek naar uw lokale GGD.


Sociaal Domein

Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. Het gaat hierbij vaak om onderwerpen waar gemeenten via hun beleid invloed op uit oefenen, zoals woon- en leefomgeving en gezondheidsbeleid. GGD en GHOR Nederland ondersteunt en adviseert gemeenten bij de publieke gezondheid. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

Project

Publieke Gezondheid voor asielzoekers en voor vluchtelingen in gemeenten

GGD’en voeren zowel voor asielzoekers als voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de gemeente publieke gezondheidszorg taken uit. In opvanglocaties gebeurt dat in het kader van een overeenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en GGD GHOR Nederland. De taken voor vluchtelingen in gemeenten zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van deze taken. Het betreft onder andere de jeugdgezondheidszorg, infectieziekte- en tuberculosebestrijding en gezondheidsbevordering. 

lees meer

Nieuws

Online cursussen gezondheid statushouders voor zorgprofessionals beschikbaar

30 november 2017

Zorgprofessionals kunnen vanaf nu de online cursussen ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’ en ‘Refugee Care[e] Education’ volgen. GGD GHOR Nederland en Pharos hebben deze cursussen voor deskundigheidsbevordering op het gebied van statushouders (mede) ontwikkeld, in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders.

lees meer


Jeugd

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een taak van de gemeente. Vaak laten gemeenten de JGZ taken uitvoeren door de GGD’en. De GGD’en ondersteunen alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar, via het consultatiebureau en op school. Ze vaccineren en geven voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Sinds de decentralisatie werkt de JGZ samen met zogenaamde sociale wijkteams om de sociale omgeving te organiseren en zorg, welzijn en preventie op elkaar af te stemmen. De basis van de jeugdgezondheidszorg is landelijk vastgesteld en voor iedereen gelijk. Wel kunnen er per gemeente verschillen bestaan. Dit komt omdat gemeenten zelf mogen bepalen welke extra diensten zij afnemen. De gemeente stemt dit af op de zorgbehoefte van de eigen jeugd.

Project

vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een initiatief van een groot aantal landelijke gezondheidsorganisaties die samenwerken met GGD’en en andere lokale organisaties om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het werken aan gezondheid op school.

lees meer


Veiligheid

Bij zorg en veiligheid gaat het om het voorkomen en opsporen van risico’s voor de volksgezondheid. Maar ook om het bestrijden van deze risico’s. Denk hierbij aan infectieziekten. Als er een grootschalige ramp is of dreigt zijn de GGD’en met speciaal opgeleide teams goed voorbereid. De GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) zorgt er voor dat bij grote ongevallen en rampen, de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden (ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, GGD, GGZ, RIAGG, enz.) samen één hulpverleningsketen vormen. De GHOR zorgt voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. En advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Nieuws

Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders online

27 november 2017

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is nu een jaar aan de slag. In die periode is veel gedaan om gemeenten te helpen bij het opzetten van een integrale, samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. Het programma loopt nog door tot juli 2018. Maar wat is er tot nu toe gedaan? Welke stappen zijn al gezet? Daarover informeren wij u in ons Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders. 

lees meer


Laatste Tweets

RT @VitaalBreda: Wij wensen alle hackers de komende 24 uur veel succes toe tijdens de #publichealthhack2017 Mooi initiatief @brabantsedelta…

RT @AiGezondheid: Regio IJsselland verenigt zich onder de vlag positieve gezondheid https://t.co/qZnGlUJzWP #pledge @ggdijsselland #AiGezon…

RT @GGDWestBrabant: De Public Health Hack in Breda is begonnen! Onze directeur @AnnemiekeZijden praat met met @omroepbrabant over het evene…