De vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland

Nieuws

GGD GHOR Nederland en SBOH ondertekenen mantelovereenkomst over opleiden artsen Maatschappij en Gezondheid

20 juni 2018

GGD GHOR Nederland ondertekende woensdag 20 juni de mantelovereenkomst met SBOH, landelijk werkgever van artsen in opleiding tot medisch specialist, over het opleiden van artsen Maatschappij en Gezondheid. In de mantelovereenkomst zijn een aantal afspraken en verantwoordelijkheden rondom het landelijk werkgeverschap vastgelegd zoals arbeidsvoorwaarden en financiering. 

lees meer

Op zoek naar een locatie voor een SOA test of vaccinatie? Zoek naar uw lokale GGD.


Sociaal Domein

Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. Het gaat hierbij vaak om onderwerpen waar gemeenten via hun beleid invloed op uit oefenen, zoals woon- en leefomgeving en gezondheidsbeleid. GGD en GHOR Nederland ondersteunt en adviseert gemeenten bij de publieke gezondheid. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

Project

Publieke Gezondheid voor asielzoekers en voor vluchtelingen in gemeenten

GGD’en voeren zowel voor asielzoekers als voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de gemeente publieke gezondheidszorg taken uit. In opvanglocaties gebeurt dat in het kader van een overeenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en GGD GHOR Nederland. De taken voor vluchtelingen in gemeenten zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van deze taken. Het betreft onder andere de jeugdgezondheidszorg, infectieziekte- en tuberculosebestrijding en gezondheidsbevordering. 

lees meer

Nieuws

De riolering van de 21e eeuw

5 juni 2018

De vorige revolutie in de publieke gezondheid vond ruim een eeuw geleden plaats. Toen haalden we met de komst van de riolering het vuil van de straat. Het is tijd voor de volgende revolutie. 

lees meer


Jeugd

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een taak van de gemeente. Vaak laten gemeenten de JGZ taken uitvoeren door de GGD’en. De GGD’en ondersteunen alle gezinnen met kinderen tot 18 jaar, via het consultatiebureau en op school. Ze vaccineren en geven voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Sinds de decentralisatie werkt de JGZ samen met zogenaamde sociale wijkteams om de sociale omgeving te organiseren en zorg, welzijn en preventie op elkaar af te stemmen. De basis van de jeugdgezondheidszorg is landelijk vastgesteld en voor iedereen gelijk. Wel kunnen er per gemeente verschillen bestaan. Dit komt omdat gemeenten zelf mogen bepalen welke extra diensten zij afnemen. De gemeente stemt dit af op de zorgbehoefte van de eigen jeugd.

Project

vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een initiatief van een groot aantal landelijke gezondheidsorganisaties die samenwerken met GGD’en en andere lokale organisaties om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het werken aan gezondheid op school.

lees meer

Nieuws

De riolering van de 21e eeuw

5 juni 2018

De vorige revolutie in de publieke gezondheid vond ruim een eeuw geleden plaats. Toen haalden we met de komst van de riolering het vuil van de straat. Het is tijd voor de volgende revolutie. 

lees meer


Veiligheid

Bij zorg en veiligheid gaat het om het voorkomen en opsporen van risico’s voor de volksgezondheid. Maar ook om het bestrijden van deze risico’s. Denk hierbij aan infectieziekten. Als er een grootschalige ramp is of dreigt zijn de GGD’en met speciaal opgeleide teams goed voorbereid. De GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) zorgt er voor dat bij grote ongevallen en rampen, de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden (ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, GGD, GGZ, RIAGG, enz.) samen één hulpverleningsketen vormen. De GHOR zorgt voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. En advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Nieuws

Verminder ziekte als gevolg slechte luchtkwaliteit

14 juni 2018

Nederland zou, in lijn met het advies van de Gezondheidsraad, moeten streven naar concentraties luchtverontreiniging die onder de WHO-advieswaarden liggen, in plaats van de minder strenge Europese waarden. Alleen zo kan wat gedaan worden aan de nadelige gezondheidseffecten voor grote groepen mensen.

lees meer


Laatste Tweets

#Politiek? #Bestuurlijk #Lobby? #Publicaffairs? Werken bij een #branchevereniging? Denk je: "Ja, dat is iets voor m… https://t.co/Zwy3VpeugL

Stel je bent nieuwe #wethouder. Wat zou je dan willen weten over de jeugdgezondheidszorg in je #gemeente? Hoe draag… https://t.co/4HlZCLyBu2

Wil jij alles weten over veranderingen in de #kinderopvang? Bekijk dan de video's over #IKK in 2019 en 2023. IKK be… https://t.co/2ewTNkIj0P