Ook pubers moeten naar de schoolarts. Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren verslaafd raken of op het criminele pad belanden, moeten ze rond hun vijftiende jaar naar een jeugdarts, die zonodig kan doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Dat bepleiten de coalitiepartijen CDA en PvdA vandaag bij minister Rouvoet (Jeugd en Gezin). Jongeren van vijftien staan bloot aan allerlei verlokkingen, zoals alcohol, drugs en seks, stelt CDA-Kamerlid Uitslag.

Experimenteren
Bovendien kunnen ze, veelal door groepsdruk, op het verkeerde pad belanden. Ook PvdA-Kamerlid Arib constateert dat pubers "met van alles en nog wat experimenteren".

Vroegtijdige signalering van problemen kan ontsporing voorkomen. "Jeugdartsen moeten deze groep te zien krijgen en eventueel ingrijpen", stelt Arib. Uitslag: "Een soort weerbaarheidsmeting, met als doel dat kwetsbare jongeren niet in de jeugdzorg terechtkomen." De Kamerleden verbazen zich erover dat de ontwikkeling van jonge kinderen (0 tot 4 jaar) via het consultatiebureau op de voet wordt gevolgd, maar dat er daarna nauwelijks meer contacten met de jeugdgezondheidszorg zijn.

"Tussen de 4 en 23 jaar valt het stil, op wat bezoekjes aan de schoolarts op de basisschool na", weet Uitslag.

Invoering van een schoolarts voor pubers op middelbare scholen moet in die leemte voorzien. "Geen digitale lijstjes invullen, maar echt contact, waarin alle problemen van pubers aan bod komen", beklemtoont Uitslag. Het CDA-Kamerlid roept Rouvoet op met jeugdartsen afspraken te maken over de invulling van het 'puberspreekuur' en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de landelijke spreiding. Voor 1 maart 2010 moet er een uitgewerkt plan liggen.

CDA en PvdA haken met hun voorstel in op adviezen van het RIVM en de GGD, die van mening zijn dat pubers te veel aan hun lot worden overgelaten en daardoor soms onnodig in de jeugdzorg belanden.